Forex – Kako uspješno trgovati devizama

Foreign exchange ili skraćeno forex engleski je odnosno internacionalni izraz za tržište stranih valuta, odnosno devizno tržište, gdje je izraz strana valuta širi pojam od izraza deviza koji se odnosi samo na potraživanja u stranoj valuti. Nažalost, u specijalističkom jeziku domaćih trgovaca devizama, odnosno stranim valutama, dominiraju strani, engleski izrazi, tako da se u tom specijalističkom jeziku udomaćio i termin forex. Vjerojatno se korištenjem stranih izraza struka trgovaca devizama štiti od jednostavnog ulaska u profesiju, a ujedno djeluje pametnije nego "priprosti", svima razumljivi prijevod na hrvatski jezik, pa su i zahtjevi za naknadama za obavljene poslove trgovaca stranim valutama veći,odnosno veća je vrijednost struke.
Odavno se na našem tlu trgovalo devizama, odnosno stranim valutama. pa tako i u vremenu napuštanja dolarskog standarda i vladavine lluktuirajućih tečajeva. Dulje se vrijeme zanimanje za tu trgovinu zadržalo u okviru akademske zajednice i specijalista trgovaca u poslovnim bankama te. naravno, specijalista i supervizora u središnjoj banci. Pojedinci su se zadovoljili poznavanjem samo uskog dijela toga tržišta, trgovanjem efektivnim stranim sredstvima plaćanja, koje je tijekom duljeg vremena bilo uglavnom ograničeno na “crno tržište", u početku prikriveno iza banaka, da bi se kasnije pretvorilo u agresivno nuđenje “deviza" ispred banaka ili čak na tržnici. Zanimljivo je da ti trgovci, popularno zvani šverceri, nisu ni znali da u džepovima ne drže devize koje nude. već samo strana sredstva plaćanja, jer se. kao što smo istaknuli, termin deviza rabi za označavanje potraživanja u stranoj valuti.


Knjigu potražite OVDE

forex

Nema odogovora

  1. knjigeonline.com 08.11.2015

Komentariši