Pirati s kariba (1-3) pdf

Pustolovna plovidba uzburkanim morima uz šašavog, ali hrabroga kapetana Jacka Sparrowa.

Pdf sadrži 3 knjige serijala:

Prokletsvo crnog bisera - knjiga prva

Mrtvačeva škrinja - knjiga druga

Na kraju svijeta - knjiga treća

 

Iz knjige:

Jednom davno svijetom je kružila legenda o sablasnom brodu koji se ponekad pojavljuje na
moru u gustoj magli. Kostur broda bio je taman od krvi nevinih duša koje su imale tu nesreću
da se nadu na putu crnom brodu. Jedra su mu bila velika i crna, kao da su izrezana od tame i
sašivena od grijeha. Pričalo se da mu je posada sastavljena od samih pirata — osuñenih na
vječno lutanje morima, gonjenih zlokobnim vjetrom smrti i zla.
Naravno, ovakva priča ne može biti ništa doli stara mornarska priča o duhovima. A ti ne
vjeruješ u duhove-zar ne?
Na moru se spustila gusta magla. Unatoč tome, ponos kraljevske mornarice, brod Neustrašivi,
nije mijenjao smjer plovidbe. Naoružan s pedeset topova i posadom zbog koje bi svaki pirat
dvaput razmislio, Neustrašivi je polako klizio dalje tamnom pucinom.
Na pramcu je stajala najmlaña putnica na brodu. Ime joj je bilo Elizabeth Swann. Sitnim se
ručicama čvrsto držala za ogradu drhteći od hladnoće. Elizabeth se nije ni najmanje bojala
onoga sto bi moglo vrebati iz magle. Potajno je razmišljala kako bi bilo uzbudljivo sresti
pravoga pirata. Prisjetila se stare pjesmice i polako počela pjevati u sivoj izmaglici:
Ju-hu, ju-hu, piratski je život moj,
Ju-hu, ju-hu, piratski je život...

 
Iznenada je nečija ruka zgrabi za rame. »Tiho, gospoñice!« prosiktao je mornar. »Ovim
morima plove ukleti pirati! Zar ih želite dozvati k nama?«
Elizabeth, kojoj je tada bilo samo dvanaest godina, raširenih je očiju zurila u lice iznureno
vremenom..
»Gospodine Gibbs!« graknu kapetan Norrington na staroga mornara.
»Ali pjevala je o piratima«, prosvjedovao je Gibbs. »Pjesma o piratima dok smo zatočeni u
ovakvoj magli može prizvati nesreću... pazite sto vam kažem.«
Elizabeth je znala da se od nje očekuje lijepo ponašanje. Bila je na putu za Port Royal na
Jamajci, gdje je njezin otac trebao postati guvernerom. »Moramo se vladati primjereno našem
staležu«, podsjeti je otac kad joj se pridružio na palubi. Elizabeth kimne glavom, iako se u
srcu i dalje nadala kako će jednoga dana upoznati kakvog pirata.


 

Knjigu potražite OVDE

Komentariši