Diana Palmer – Kauboj i dama

Stajali su jedno naspram drugog, visoki muškarac i vitka plavokosa devojka i liĉili su na boksere u ringu koji ĉekaju da se oglasi gong i oznaĉi poĉetak meĉa.

- Nikada! - ponavljala je devojka dok su iz njenih oĉiju boje lešnika sevale munje.

- Znam da nam je taj posao potreban i za tebe ću uraditi sve - u razumnim granicama. Medjutim, ovo prelazi te granice i ti to dobro znaš, Teri!

Teri Blejk je zabrinuto uzdahnuo, okrenuo se i zagledao kroz prozor u saobraćajnu guţvu koja je bila uobičajeni jutarnji prizor u San Antoniju. Ruke je duboko zavukao u dţepove, a njegova krhka ramena tuţno su se još više obesila.

- Propašću - rekao je tiho.


Knjigu potražite OVDE

DianaPalmer-KaubojIDama

Komentariši