Ekart Tol – Tišina govori

Kakav je vaš odnos sa svetom predmeta,
bezbrojnih stvari koje vas okružuju i kojima
rukujete svakodnevno? Stolica na kojoj sedite,
olovka, automobil, šolja? Jesu li one za vas puka
sredstva za postizanje cilja ili makar povremeno
postajete svesni njihovog postojanja, njihovog
bića, da li ih, bez obzira koliko kratko,
primećujete i poklanjate im pažnju?

Kada postanete vezani za predmete, kada ih
koristite da biste ojačali svoju vrednost u sopstvenim
očima i očima drugih, treba da se
zabrinete oko toga što stvari mogu lako da
preuzmu čitav vaš život. Ako postoji identifikacija
sa stvarima, vi ih u stvari ne cenite zbog
onoga što one jesu, već u njima tražite sebe.
Kroz nesebično cenjenje carstva stvari, svet oko
vas će postati živ na načine koje sada čak i ne
naslućujete.


Knjigu potražite OVDE

Komentariši