Nemački jezik – osnove i gramatika pdf

Kratak priručnik za učenje nemačkog jezika.

Naučite pravilan izgovor, brojeve, glagole, zamenice...

Iz knjige:

 

1) ČLAN (DER ARTIKEL)
Član stoji ispred imenice i odredjuje njen rod, broj i padeži. Postoji određeni
(der, die, das) i neodređeni (ein, eine, ein) član.
Upotreba člana
1. Određeni član (Der bestimmte Artikel) se koristi kada je reč o
određenom biću, stvari ili pojmu.
Određeni član obavezno stoji ispred: imena mora (die Adria), jezera (der
Bodensee), reka (die Donau), planina (die Alpen), zemalja muškog i ženskog
roda (der Irak, die Schweiz), imenica određenih superlativom prideva (die
schönste Frau) ili rednim brojem (der erste Preis).
2. Neodređeni član (Der unbestimmte Artikel) se koristi uz imenice o kojima
se ranije nije govorilo te su stoga nepoznate i neodređene..
Obavezno se koristi uz im. koje označavaju pripadnost nekoj vrsti (Hans ist
ein Junge). Nema množinu (Uli und Theo sind deutsche Jungen.)
3. Član se ne koristi kod ličnih imena (Ute), kod imena zemalja srednjeg roda
(Serbien), kod imena naselja, ako stoje bez atributa, kod imenica koje
označavaju zanimanje ili nacionalnost; kod imenica odreĎenih prisvojnom
zamenicom(meine Oma, dieses Buch), kod gradivnih imenica uopšteno
upotrebljenih (Der Tisch ist aus Holz), u nekim frazama sa predlozima (in
Ordnung) ili glagolima (Sport treiben).

 

2) PRIDEVI (DIE ADJEKTIVE)
Su reči koje izražavaju različite osobine živih bića, stvari ili dogaĎaja.
Upotreba: pridev kao deo predikata stoji iza glagola i ne menja se (Das Haus
ist neu), pridev kao atribut stoji ispred imenice i dobija zbog deklinacije
različite nastavke (Das neue Haus)
KOMPARACIJA PRIDEVA (Die Komparation des Adjektivs)
Razlikujemo tri stepena komparacije:
- pozitiv je sam pridev u osnovnom obliku → schön
Poredbene reči su: so + pridev (u pozitivu) + wie + imenica u nominativu
* Er ist so alt wie ich.
- komparativ se dobija dodavanjem nastavka –er na pozitiv → schöner
Poredbena reč je: pridev (u komparativu) + als + imenica u nominativu
- superlativ nastaje dodavanjem nastavka –(e)sten na pozitiv → schönsten
- Ispred superlativa stoji „am“.


 

Knjigu potražite OVDE

Komentariši