Priručnik za prodaju fotografija na internetu

DigitalMaster vas ovlašćuje da pregledate i preuzimate ovaj besplatan priručnik sa bilo koje Web lokacije ili globalne mreže bez ikakve novčane naknade. Samo za vaše lične, nekomercijalne potrebe, pod uslovom da zadržite sva obaveštenja o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima koja su sadržana u originalnom priručniku kao i na svim njegovim kopijama. Materijale u ovom priručniku ne možete da modifikujete na bilo koji način, odnosno da ih reprodukujete ili javno prikazujete, izvodite ili distribuirate odnosno na drugi način koristite u javne ili komercijalne svrhe a da pri tome niste dobili potvrdu od samog autora. Zabranjena je izmena bilo kojeg karatktera u ovom priručniku kao i ostalog materijala.

Materijal u ovom priručniku, zaštićen je autorskim pravima i svako neovlašćeno korišćenje bilo kojeg dela iz ovog priručnika ili sama izmena pojedinačnih karaktera može predstavljati kršenje zakona o autorskim pravima ili drugih zakona. Ako prekršite bilo koji od ovih uslova, ovlašćenje koje imate za korišćenje ovog priručnika automatski prestaje, a sve snimljene, preuzete ili odštampane
materijale morate odmah uništiti.


Knjigu potražite OVDE

prirucnik_za_prodaju_fotografija

Komentariši